Onze Diensten

Voor een aanpak voor de continue prestatie verbetering voor ICT organisaties lees dit document.

 

Goodwin Solutions wil u helpen uw doelstellingen te realiseren. Hiervoor beschikken wij over ruime kennis en ervaring op het gebied van:

  • Portfoliomanagement, het management van de geplande verbeteringen van de dienstverlening van de organisatie om de ondernemingsdoelstellingen te kunnen realiseren. Doelstellingen, afbakening en resultaatsbijdrage moeten hier goed worden gedefinieerd en gemeten;
  • Cost en Performancemanagement, het managen van de performance van de organisatie door de te leveren diensten te meten op hun (niet) functionele en financiele bijdrage en voorstellen te definieren ter verbetering.
  • Programmamanagement, het management om projecten te initieren en goedgekeurde verbeterprojecten te toetsen op hun bijdrage en succesvol op te leveren en te verankeren in de organisatie;
  • Enterprise Integratie, Service georienteerde architectuur, het inrichten van systemen en organisaties dat ze sneller kunnen reageren op veranderingen tegen lagere kosten. Integratie van

Door deze kennis en ervaring te combineren met de aanwezige energie, kennis en ervaring binnen uw eigen organisatie zijn we in staat dit op een effectieve wijze in uw voordeel aan te wenden.


Print   Email